Menu

donderdag 29 september 2011

Genade om van te leven! – Peter Slagter


In mijn vorige blog had ik het even over ‘Disgrace’ – ‘In ongenade’ – de wereldberoemde roman van de Zuid-Afrikaanse schrijver Coetzee. Ik citeer Jessica Durlacher daarover nog maar weer:
“… het woord alleen, ‘disgrace’. Het tegendeel van alles wat het leven de moeite waard maakt: liefde, gratie, wellevendheid, waardigheid. ‘Disgrace’: de verkrachting daarvan. Schande, schaamte, vernietiging van menselijkheid – allemaal ‘disgrace’…” (ik heb ‘Disgrace’ niet gelezen maar ondertussen wel tweedehands aangeschaft; hierbij beloof ik plechtig dat ik er, zo gauw ik het uit heb, een blog over zal schrijven – als we toch bezig zijn…).
Enfin, mijn stukje stond nog niet op internet of vanuit boekhandel/uitgeverij IZB-Ark kreeg ik een bijbelstudieboekje toegestuurd met de vraag of ik er een korte recensie over wilde schrijven. Titel: ‘Genade’ om van te leven. Ik was verrast. Dat leek mij nou leuk: als tegenhanger. Want zeg nu zelf: van die vorige blog word je toch niet vrolijk. Ik tenminste niet – als ik het overlees…


Even reclame maken: IZB-Ark is een christelijke internet-boekhandel verbonden aan de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die gemeenten en gemeenteleden adviseert, stimuleert, en ondersteunt door middel van toerusting, materialen, en missionair werkers. Hier kun je dus terecht voor al je christelijke boeken; en dat is vooral handig voor mensen die ergens wonen waar geen christelijke boekwinkel is. Voor alle duidelijkheid: omdat IZB-Ark een volwaardige boekhandel is kun je er ook terecht voor al je ónchristelijk literatuur.
Sinds 14 september heeft IZB-Ark een nieuwe webshop: www.izb-ark.nl. Van harte gefeliciteerd daarmee! Ik vind hem heel mooi.

Al goochelend naar de auteur Peter Slagter kwam ik terecht in enorme internetdiskussies over “dispensationalisme” en “ultra-dispensationalisme” (heeft te maken met de manier waarop de Bijbel in evangelische kringen wordt uitgelegd). Nooit geweten dat er zulke theologische uitdrukkingen bestonden. Weer een hoop geleerd dus. Het deed me denken aan een oude opvatting uit de joodse traditie die stelt dat iedere bijbeltekst op 70 manieren kan worden uitgelegd (want er zijn 70 volken, en ieder volk geeft zijn eigen betekenis). Ik vind dat een opwindende gedachte: het doet me denken aan een geslepen diamant. Als je die tegen het licht houdt, zal ieder vlak weer op een andere manier schitteren (Emily Dickinson: When Diamonds are a Legend, And Diadems – a Tale). Zeventig vlakken aan iedere tekst: er komt nóóit een eind aan. Vandaar dat eeuwige ‘lernen’ in het jodendom…

Dit is de recensie die ik uiteindelijk schreef:

Genade is liefde

Genade om te leven!, nr. 251 in de Morgenroodserie, is een korte (60 blz.), maar diepgravende studie over het thema ‘genade’ van de evangelicale bijbelleraar Peter Slagter.
Hij baseert zich vooral op de brieven van Paulus. Stap voor stap laat Slagter zien hoe er met Paulus een nieuwe situatie (bediening) ontstaat: God gaat zijn genade aan de heidenen aanbieden. En die heidenen zijn wij.
“… Het Hebreeuwse woord voor genade is ‘chanan’ en dat betekent zoiets als: blijk geven van liefde. In het Grieks van het Nieuwe Testament komt genade van het woord ‘charis’ en dat betekent in de kern: iets wat vreugde en blijdschap brengt…”.
God heeft nogal wat te geven dus!
“… Genade vloeit voort uit de liefde van God…”, schrijft Slagter, “… en leven uit genade is dan ook wandelen in de liefde…”.
Prachtig vind ik de uitleg van Efeze 1:6 waarin Paulus spreekt over de “heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde”. “… De Engelse vertaling geeft het woord “begenadigd” weer met: accepted. Je bent geaccepteerd in de Geliefde. Je bent door God geaccepteerd! Je kunt misschien jezelf niet (helemaal) accepteren. Je kunt ook het idee hebben dat andere mensen je niet accepteren; en soms is dat ook zo. Maar als je bij God komt, word je zonder meer aanvaard…”.
Peter Slagter heeft de gave om iets van God’s rijkdom en heerlijkheid in woorden te vangen: daar word ik stil van…

Dit boekje is voor €5,50 rechtstreeks bij IZB-Ark te bestellen als u hier klikt.

Wat mij betreft: laat al dat gedoe over dispensationalisme en ultra-dispensationalisme maar zitten. Gods genade is écht genoeg!

Uitgave: Everread Uitgevers - 2011

Geen opmerkingen :

Een reactie posten